Avís legal

Informació general del lloc web

1. El Projecte BiblioArt (d’ara endavant PBA) és una iniciativa de la Biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori (Vall de Llémena-El Gironès) i de l’Ateneu de la Vall de Llémena.  L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document.

2. La informació continguda en aquest lloc web té per finalitat difondre el projecte i completar informativament les exposicions en què es basa. Els responsables de PBA treballem perquè la informació que s’hi difon acompleixi la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

3. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de PBA o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.

4. PBA es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

5. En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, PBA les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat d’informar i donar a conèixer el projecte. En cap cas seran utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.

6. PBA té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware).

7. PBA facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook i Flickr, amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari estarà sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.

8. PBA permet rebre a través d’RSS les notícies publicades al seu lloc web.

9. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web del PBA se substanciarà davant dels jutjats i tribunals de Girona, amb renúncia expressa al fur, si aquest fos diferent.

Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal. S’ha de tenir en compte que el lloc web del PBA no és una font accessible al públic de les que preveu aquesta normativa.

a) Dades recollides mitjançant formularis

1. Al lloc web del PBA hi ha inserit un formulari de contacte amb el quals es poden recollir dades de caràcter personal. Aquestes dades seran utilitzades exclussivament per posar-se en contacte amb l’usuari.

2. Tal com preveu la normativa de protecció de dades, en el cas que un menor d’edat proporcioni dades de caràcter personal, només ho podrà fer si té més de 14 anys. En el cas dels menors de 14 anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors. PBA no assumirà cap responsabilitat sobre les dades de caràcter personal facilitades pels menors de 14 anys que no tinguin el consentiment dels pares o tutors.

b) Dades de transmissió
Les dades de transmissió estan implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web del PBA només seran tractades amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

c) Galetes (cookies)

Les galetes o cookies són petits fitxers de text creats inicialment per facilitar la navegació, si bé posteriorment s’han aplicat a altres àmbits. PBA fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d’una manera més fluida i individualitzada.

Accessibilitat

El PBA, en el compromís d’assolir l’eliminació total de les barreres visuals i funcionals del lloc web, satisfà el nivell mitjà (AA) dels criteris d’accessibilitat establerts pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium). Cal tenir present que aquest lloc web és dinàmic i, en conseqüència, és pràcticament impossible comprovar totes i cadascuna de les pàgines web que es poden consultar en un moment determinat. En aquest sentit, si trobeu algun problema en relació amb l’accessibilitat per navegar en alguna d’aquestes pàgines web, us demanem que ens ho comuniqueu mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça projectebiblioart@gmail.com.

Respecte al disseny visual, aquest lloc web fa servir fulls d’estil per al format visual de la informació i només s’han utilitzat mides de lletra relatives, compatibles amb les opcions personals de mida de text dels navegadors. Això no obstant, si el navegador que feu servir no permet l’ús de fulls d’estil, és possible navegar per les pàgines web sense cap tipus de problema de visualització seleccionant l’opció de navegació sense estil de pàgina.