Per imprimir

Les biblioteques que programin les exposicions del Projecte BiblioArt tenen els següents documents per imprimir:

  • Cartell de l’exposició: S’hi ha d’afegir el nom de la Biblioteca i les dates d’exposició.  ( Cartell BiblioArt)
  • Fulletons explicatius / Punts de llibre: N’hi ha tres per full. Cal imprimir-los a doble cara, retallar-los per les marques de tall i doblegar-los per la meitat. Aquests punts de llibre es poden donar als lectors de la biblioteca. ( Punt de llibre interior –  Punt de llibre exterior)
  • Faixes Biblioart: Si la faixa d’algun quadern es trenca, es pot imprimir el full corresponent d’aquest document, retallar-lo seguint les línies de tall i substituir la faixa deteriorada. (  Faixes Biblioart)

Per qualsevol dubte al respecte, us podeu posar en contacte amb l’organització del projecte.